Bilmeniz Gerekenler

SİGORTA

1-Turlarımızda, meydana gelebilecek hastalık, kaza, yaralanma, ölüm ve kayıplarda, tüm turlarımızda yapılan paket tur sigortası kapsamında sigortalanır ve oluşacak kayıplar ve zararlar bu sigortanın limitleri dahilinde tazmin yoluna gidilir.

2-Tarafımızdan yapılan paket tur sigortaları, aksi belirtilmediği taktirde sadece genel yolculuk risklerini kapsamakta olup teminatları poliçede belirtilen rakamlarla sınırlıdır.

3-Rafting, bunge jumping, yamaç paraşütü, sea kayak, tekne turu, jeep turu ile tehlikeli sporlar kapsamına giren aktiviteler genel seyahat sigortalarının kapsamına girmez. Bu turların diğer firmalardan ya da 3. şahıslardan alınması durumunda bu muhatabın sunacağı istemli ya da zorunlu sigortalar geçerlidir. İsteğe bağlı aktivite sigortalarını yaptırmak veya yaptırmamak kişinin kendi sorumluluğunda olup, paket tur sigortasının kapsamadığı durumlarda meydana gelebilecek zarar, hasara ve kayıplarda acentemizden bir tazminat talep hakkı doğmayacağını, turlarımıza katılan katılımcılarımız peşinen kabul etmiş sayılırlar.

4-Dalış turlarımızda yapılan sigorta haricinde turlarımızda rutin olarak sigorta yapılmamaktadır. Katılımcılarımız, gezi tarihlerinin yanı sıra gidilecek ülkeleri ve bölgeleri kapsayan, seyahat ve sağlık sigortası yaptırmalarını öneriyoruz.

5-Kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında taşıyıcı firmaların yolcu sigortaları ve kişilerin sahip olduğu diğer sigortalar ayrıca geçerli olup, tur sırasında yapılan diğer sigortaları etkilemez. Ancak sigorta kapsamına giren her bir harcamalar, genelde yalnız bir sigorta şirketi tarafından ve yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere sigorta şirketlerinin kuralları dahilinde tazmin edilebilir.

6-Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketlerinin kuralları geçerlidir.

 

 ULAŞIM

1-Seyahat süresince kullanılacak seyahat araçları ile ilgili tüm bilgilerin acentamız tarafından müşteriye verildiği kabul edilir. Gezi programında belirtilen uçak, tren, vapur, otobüs, denizyolu v.b. ulaşım araçlarındaki hareket saatleri, ilgili kuruluşların ilan ettikleri programlara ve tarifelere göre ayarlanmıştır. Bu saatlerin değişmesinden, hareket  saati ve buna bağlı olarak zorunlu yapılan program değişiklikleri ile bu nedenle oluşabilecek her türlü aksaklıklardan doğacak maliyetlerden acente sorumlu tutulamaz.

2-Havayolu kullanılan gezilerde, bildirilen tur fiyatına eğer bilet ücreti dahil ise, bu ücret ekonomik sınıf en düşün bilet fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. Bu gidere ek olarak, rezervasyon ya da biletin kesilme tarihine oluşabilecek artışlar katılımcıya yansıtılır. Yolcu bu tür farkları peşin öder. Ödemenin gecikmesi durumunda kaparolara el koyma ve rezervasyonu iptal etme hakkımız saklıdır.

3-Hava ve karayolu tarifeli seferleri ile ulaşımı sağlanan turlarda, bu seferlerde oluşabilecek hava muhalefeti kaynaklı  değişiklik iptal gibi nedenlerle turun aksaması kısmen ya da tamamen yapılamaması nedeniyle doğacak sonuçlardan acente sorumlu tutulamaz.

4-Deniz, kara ve hava yolu ulaşımı ile ilgili her türlü durumda hizmetin alındığı şirketlerin iptal ve değişiklik kuralları geçerlidir. Tarifelerde oluşacak değişiklik ve iptaller acente ile ilgili bir geri ödeme ve/veya tazminat hakkı doğmasına neden olamaz.

 

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ve BAŞKASI ADINA REZERVASYONDA BAĞLAYICILIK

1-Sözleşmede imzası bulunmayan, kendisi adına başkası aracılığıyla rezervasyon yaptırmış olan ve bu şekilde sözleşmeye konu geziye katılan/rezervasyon yaptıran katılımcılar kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri katılımcılar bu sözleşmeyi okuyup rezervasyon formunu imzalayarak, adına rezervasyon yaptırdıkları kişi veya kişilerin sözleşme hükümlerine uymalarını taahhüt etmiş sayılırlar. Doğacak aksaklıklardan ve mali mesuliyetlerden rezervasyonu yapan kişi de sorumludur.

2-Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketicilerinin acentemiz aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler sonucu acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı koşullar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentenin sözleşmede imzası bulunan katılımcıdan, bu masraf ve ödemeleri tahsil etme hakkı saklıdır.

3-Gezilerimize katılanlar bir aracı ile rezervasyon yaptırmış olsalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, web sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, buluşma yeri ve saatleri hakkında bilgi almış ve geziye bu sözleşme şartlarına uymak koşulu ile katılmayı kabul etmiş sayılırlar.

TURUN SÜRESİ

Organize ettiğimiz gezi programlarının ilan edilen toplam gün adetleri gidiş ve dönüş yolculuklarının ( saat kaç olursa olsun) yapıldığı ilk ve son günleri de kapsamaktadır. Dolayısı ile gezilerimizde yolculukta geçen toplam gün adedi ve göre konaklama yapılan gece sayısı birlikte esas alınacaktır.

YURT DIŞI TURLARI ViZE İŞLEMLERİ 

Vize, pasaport işlemleri Tüketici’ye aittir. Ancak gezinin başlamasından bir ay(30 gün) öncesine kadarki sürede gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak acentaya teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. Bir aylık(30 gün) sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan acentanın vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentenin hiçbir sorumluluğu yoktur, bu sebeple Tüketici herhangi bir iade veya tazminat ödenmez.

 

ANLAŞMAZLIK ve YASAL İŞLEMLER

Acentemizin düzenlediği yada aracı olduğu bir tura katılan kişiler, rezervasyondan önce bu sözleşmeyi okumak ve ondan sonra rezervasyon yaptırmakla yükümlüdür.

Bu sözleşme web sitemizde yer alan detaylı program sayfalarında ilan edilmiş olup. Rezervasyon formumuzu imzalayan yada turlarımıza katılan her katılımcı bu koşulları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Acentemizin, sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması ya da taahhüt ettiği hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesi hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında “ TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ” maddeleri uygulanır.
Katılımcıların onbir ( 11 )sayfa olan bu sözleşmenin koşullarına uymamaları, taahhüt ettikleri ödemeleri ikili yazışmalarda, sözleşmelerde ya da ilgili anlaşmalarda belirtilen zamanlarda yapmamaları halinde oluşacak anlaşmazlıkların yasal yollarla çözümü için AĞRI  Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

17.07.2017

Turizm Bakanlığı Belge Numarası : 6487

HAVARAN TURİZM SEYAHAT ACENTASI