Yolcu Sorumlulukları

Müşterilerimizin Sorumlulukları

1-HAVARAN TURİZM , ülkemizin bir çok farklı bölgesinde birbirinden farklı konaklama koşulları sunan bir acentadır. Bu nedenle katılımcıların programları iyi incelemeleri ve sunulan koşulların kendilerine uygun olup olmadığını araştırmaları, önerilen ya da gereksinim duyulacak önlemleri almak kendi sorumluluklarındadır.

2-Kayıt yaptırılan gezi ile ilgili tüm detay bilgileri ( buluşma yeri ve saati, havayolu hareket saati vs.) kayıt anında genel hatlarıyla öğrenmek ve kaydetmek katılımcının sorumluluğundadır. Buluşma yerini bulamama ve/veya ulaşım aracını kaçırma halinden ve doğabilecek zarardan katılımcı sorumludur.

3-Katılımcılar, kayıt yaptıracakları turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendileri sorumludur. Bu amaçla acenteden her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir ve web sitemizdeki bilgilerden yararlanabilirler.

4-Herhangi bir sağlık problemi olan katılımcılarımız, tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu acentemize kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdürler. Rahatsızlığın türüne göre katılımcıyı tura kabul edip etmemek hakkımız saklıdır.

5-Grup liderleri turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür. Katılımcılar ise her aşamada tur ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak aldıklarından emin olmalıdır. Genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan eksik ya da dolaylı yoldan verilen bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek sonuçlardan organizasyonlar ya da tur yetkilileri sorumlu değildir.

6-Organizasyonlarımız sırasında meydana gelebilecek olumsuz durumlarda insani değerler, tur programından ve kişisel isteklerden önde tutulacaktır. Bir katılımcılarımızın herhangi bir nedenle zor durumda kalması durumunda önceliğin bu kişi ya da kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda olacağını bütün katılımcılar tura katılmayı kabul ettikleri andan itibaren peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7-Tur sırasında oluşabilecek kaza, hastalık, yaralanma, ölüm gibi durumlardan acente sorumlu tutulamaz, ihmali kanıtlanmadığı sürece hiç bir maddi ve manevi tazminat talep edilemez. Oluşan zararlar ancak müşterilerimize yapılan  tur sigortası kapsamında ödenir.

8-Katılımcılar rehberin belirleyeceği kurallara ve zaman zaman gruba bildireceği uygulamalara itirazsız tabi olacaklarını bu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş sayılırlar.

9-Grup içinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan, kurallara ve rehbere uymayıp bireysel davranışlar sergileyenler, bu davranışlardan dolayı oluşabilecek tüm zararlardan diğer katılımcılara ve acenteye karşı sorumludurlar.

10-Gidilen şehir yada ülke  yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel güvenlik için önerilen şekilde davranmak katılımcının sorumluluğu altındadır. Bu konularda katılımcının neden olduğu maddi ve manevi zararlardan kendisi sorumludur.

11- Hukuki sorumluluklardan, vergi borçlarından veya benzeri bir sebepten dolayı yurt dışına çıkamama,  hangi nedenlerden olursa olsun konaklama ya da buluşma yerine geç varma, ulaşamama ya da girememe gibi durumlar katılımcının sorumluluğundadır. Bu nedenlerle HAVARAN TURİZM den bedel iadesi veya tenzili dahil hiç bir hak talebinde bulunulamaz